Photo Gallery

बेलबारी नगरपालिकाको  सार्वजानिक सुनुवाई २०७३ फागु २९ गते । 

आ.ब. २०७४/७५ को योजना छनौट छलफलमा सहभागी हुदै न‍.पा. का राजनैतिक दल तथा संस्था का प्रतिनिधिहरु ।

बेलबारी न.पा. द्रारा नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघको सहकार्यामा नगर सरसफाई गरीदै ।

बेलबारी नगरपालिकाको बार्षिक नगर बिकास योजना नीति तथा कार्यक्रम २०७४/७५ सार्बजनीकी कार्यक्रम - प्रमुव अतिथी माननीय राज्य मन्त्री श्रीप्रसाद जगेबु

तेलकुडी बाटो ग्राैभेल निरक्षण गरिदै स्थानियको साथमा कार्यकारी सहितको टोली

न पा वडा नाररिक पन्र तथा राजनैतिक दलहरुलाई योजना संचालन सम्बन्धी अभिमुखीकरण

न पा वडा नाररिक पन्र तथा राजनैतिक दलहरुलाई योजना संचालन सम्बन्धी अभिमुखीकरण

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम, बेलबारी न.पा.

बेतना सिमसार क्षेत्र, बेलबारी मोरङ

बेतना सिमसार क्षेत्र, बेलबारी

Pages