Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
रामचन्द्र गजरेल ना.सु प्रशासन 9842764757
टेकनाथ रेग्मी लेखा अधिकृत लेखा tnregmi55@gmail.com 9851191515
देव राज राई क.अपरेटर राजस्व तथा जिन्सी
सबिन कुमार क्षेत्री इन्जिनियर योजना
कृष्ण कुमार चौधरी सव. ओभरसियर
विमल राज बस्नेत अमिन योजना तथा घरनक्शा 9842098410
भद्र बहादुर घले क.अपरेटर राजस्व 9842086241
अमर बहादुर धिमाल कार्यालय सहयोगी प्रशासन तथा पंजीकरण 9842141503
राजेन्द्र कुमार थारु कार्यालय सहयोगी दर्ता चलानी तथा सोधपुछ
असिम पोख्रेल खरिदार प्रशासन तथा पंजीकरण
रामबिलास मलिक कार्यालय सहयोगी दर्ता चलानी तथा सोधपुछ
होम बहादुर कार्की कार्यालय सहयोगी दर्ता चलानी तथा सोधपुछ
अमर बहादुर मगर कार्यालय सहयोगी दर्ता चलानी तथा सोधपुछ
सुशीला कटुवाल कार्यालय सहयोगी दर्ता चलानी तथा सोधपुछ
सरजुग लाल थारु बहिदार राजस्व
खगेन्द्र गौतम सामाजिक परिचालक
राधेश्याम शाह सामाजिक परिचालक 9842280931
दिनेश खड्का कार्यक्रम संयोजक dineshkhadka.naharaji@gmail.com 9862187927