सूचना तथा समाचार

बेलबारी नगर कार्यापालिकाको नया संरचना अनुसारको वडा बिभाजन तालिका ।

 

बेलबारी नगर कार्यपालिकाको नयां संरचना अनुसारको वडा बिभाजन तालिका ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिहरुका नामा बली

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिहरुका नामा बली तल को PDF फाईल बाट डाउनलोड गरी हे्र्न सकीने छ ।