FAQs Complain Problems

News and Notices

विद्युतिय माध्यमबाट बोलपत्र आव्हानको सूचना । प्रथम पटक प्रकासित मितिः २०८०/१०/१२

पचकोले केलारी अधुरो पिच निरन्तरता, बेलबारी -५ ,  BM/MOR/W/NCB-08-2080/81

शान्ति चौक ख देखी समाबेसी चौक जाने बाटो सडक कालोपत्रे, बेलबारी -४,  BM/MOR/W/NCB-09-2080/81

दुर्गाचौक हरी पोख्रेल घर उत्तर वडा नं ९ देखि सिमना सम्म जाने बाटो कालोपत्रे, बेलबारी ६   BM/MOR/W/NCB10-2080/81

विद्युतिय माध्यमबाट बोलपत्र आव्हानको सूचना । प्रकासित मितिः २०८०/१०/१२

प्रथम पटक प्रकासित मितिः २०८०/१०/१२

भीम बहादुर कार्कीको घर पश्चिम मुनाल जनपथ टोल हुँदै निनाम्बो चौकबाट केसलिया खोलाको बाटो कालोपत्रे, बेलबारी -११ (BM/MOR/W/NCB-05-2080/081)

Pages