FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष मिति
२०८१/०८२ 07/16/2024 - 15:21

श्री अनिस तामाङ सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । मिति २०८१।०४।०१

२०८१/०८२ 07/16/2024 - 15:20

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । मिति २०८१/०४/०१

२०८०/०८१ 07/15/2024 - 14:00

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

२०८०/०८१ 07/09/2024 - 13:46

आन्तरीक आयको आषयको सूचना । मिति २०८१/०३/२५

२०८०/०८१ 06/21/2024 - 09:50

बेलबारी ३ मा लाग्ने सोमबारे मवेशी पशु हाट बजार कर असुली कार्यका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

२०८०/०८१ 06/20/2024 - 10:05

आन्तरिक आय असुली सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । SQ 01-10 मिति २०८१।०३।०६

२०८०/०८१ 06/12/2024 - 17:42

नगर बस खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आवह्यानको सूचना ।

06/07/2024 - 11:00

आवेदन लिने समय समाप्त भएको सम्बन्धमा ।

२०८०/०८१ 05/17/2024 - 09:56

महानन्द पोखरेलको घर देखि केसलिया खोलासम्म ड्रेन निर्माण कार्यको ठेक्का सूचना प्रकासन ।

२०८०/०८१ 04/22/2024 - 10:43

Construction of Dambar baral ko ghar jane batoma darlogna khola ma cross drainage Construction Work

04/08/2024 - 13:47

श्री छत्र कन्ट्रक्सन प्रा.लि. सम्झौता गर्न आउने बारे ।

२०८०/०८१ 04/08/2024 - 12:56

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आषयको सूचना । ठेक्का नं. १९

२०८०/०८१ 04/07/2024 - 12:41

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आषयको सूचना ठेक्का नं. १५ र १६

२०८०/०८१ 04/06/2024 - 12:09

सेनिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सुचना ।

२०८०/०८१ 04/05/2024 - 00:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आषयको सूचना । ठेक्का नं. १८

Pages