FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष मिति
04/08/2024 - 13:47

श्री छत्र कन्ट्रक्सन प्रा.लि. सम्झौता गर्न आउने बारे ।

२०८०/०८१ 04/08/2024 - 12:56

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आषयको सूचना । ठेक्का नं. १९

२०८०/०८१ 04/07/2024 - 12:41

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आषयको सूचना ठेक्का नं. १५ र १६

२०८०/०८१ 04/05/2024 - 00:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आषयको सूचना । ठेक्का नं. १८

२०८०/०८१ 03/29/2024 - 16:14

सम्झौता गर्न आउने बारे । श्री लोहित गंगा निर्माण सेवा ठेक्का १०

२०८०/०८१ 03/29/2024 - 16:14

सम्झौता गर्न आउने बारे । श्री लोहित गंगा निर्माण सेवा ठेक्का ९

२०८०/०८१ 03/26/2024 - 15:31

मुचुल्का । मिति २०८०।१२।१३ गते खोलिएको । ठेक्का नं. BM/MOR/W/NCB-19-2080-81

२०८०/०८१ 03/26/2024 - 15:22

मुचुल्का । मिति २०८०।१२।१३ गते खोलिएको । ठेक्का नं. BM/MOR/W/NCB-18-2080-81

२०८०/०८१ 03/19/2024 - 11:54

Invitation for Sealed Quotation. (Date:2024-03-19)

२०८०/०८१ 03/18/2024 - 18:53

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आषको सूचना । १३ १४ १७

२०८०/०८१ 03/17/2024 - 09:01

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आषयको सूचना । मिति २०८०।१२।०४

२०८०/०८१ 03/14/2024 - 00:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आषयको सूचना । मितिः २०८०।१२।०१

२०८०/०८१ 03/06/2024 - 14:10

विद्युतिय माध्यमबाट बोलपत्र आह्वानको सुचना ।

२०८०/०८१ 02/27/2024 - 09:44

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आषयको सूचना । मिति २०८०।११।१५ गते

२०८०/०८१ 02/23/2024 - 11:57

कृषि एपको सूचना स्थागत गरिएको सम्बन्धमा ।

Pages