FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशनहरु

Post date Documents
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आम्दानी तथा खर्चको विवरण 02/22/2024 - 10:44 PDF icon १ २०८० श्रावण.pdf, PDF icon २ २०८० भाद्र.pdf, PDF icon ३ २०८० असोज.pdf, PDF icon ४ २०८० कात्तिक.pdf, PDF icon ५ २०८० पुष.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आम्दानी तथा खर्चको विवरण 02/11/2024 - 19:06 PDF icon १ २०८० श्रावण.pdf, PDF icon २ २०८० भाद्र.pdf, PDF icon ३ २०८० असोज.pdf, PDF icon ४ २०८० कात्तिक.pdf, PDF icon ५ २०८० पुष.pdf, PDF icon ५ २०८० मंसिर.pdf
वार्षिक समिक्षा २०७९/८० 10/26/2023 - 14:22 PDF icon वार्षिक समिक्षा २०७९ ८०.pdf
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आम्दानी तथा खर्चको विवरण 07/17/2023 - 17:41 PDF icon १ २०७९ श्रावण.pdf, PDF icon २ २०७९ भाद्र.pdf, PDF icon ३ २०७९ असोज.pdf, PDF icon ४ २०७९ कात्तिक.pdf, PDF icon ५ २०७९ मंसिर.pdf, PDF icon ६ २०७९ पौष.pdf, PDF icon ८ २०७९ माघ.pdf, PDF icon ९ २०७९ फागुन.pdf, PDF icon १० २०७९ चैत्र.pdf, PDF icon ११ २०८० बैशाख.pdf, PDF icon १२ २०८० जेष्ठ.pdf, PDF icon १३ २०८० असार.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०७९ 06/17/2023 - 09:03 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०७९.pdf
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन २०८० 06/17/2023 - 08:50 PDF icon बेलबारी नगरपालिका सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन २०८०.pdf
बेलबारी नगरपालिका क्षमता विकास योजना 05/13/2023 - 19:57 PDF icon बेलबारी नगरपालिका क्षमता विकास योजना २०७९.pdf
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७९ 05/13/2023 - 19:53 PDF icon O&M _Survey_Belbari _Final_Report 2079.pdf
बेलबारी नगरपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना प्रतिवेदन २०७९ 05/13/2023 - 19:48 PDF icon RIAP Belbari-2079-03-01.pdf
नगर बिकास योजना २०७४-०७५ किताब २०७४।०९।२९ प्रथम नगर अधिबेशनबाट 02/14/2018 - 11:54 PDF icon नगर बिकास योजना २०७४-०७५ किताब २०७४।०९।२९ प्रथम नगर अधिबेशनबाट.pdf
बेलबारी नगरपालिकाको बार्षीक प्रगति समीक्षा बिबरण 2073 08/19/2016 - 12:56 PDF icon Barsik Pragati Bibaran.pdf