FAQs Complain Problems

प्रकाशनहरु

Post date Documents
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०७९ 06/17/2023 - 09:03 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहीकरण रणनीति २०७९.pdf
सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन २०८० 06/17/2023 - 08:50 PDF icon बेलबारी नगरपालिका सार्वजनिक सुनुवाई प्रतिवेदन २०८०.pdf
बेलबारी नगरपालिका क्षमता विकास योजना 05/13/2023 - 19:57 PDF icon बेलबारी नगरपालिका क्षमता विकास योजना २०७९.pdf
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७९ 05/13/2023 - 19:53 PDF icon O&M _Survey_Belbari _Final_Report 2079.pdf
बेलबारी नगरपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना प्रतिवेदन २०७९ 05/13/2023 - 19:48 PDF icon RIAP Belbari-2079-03-01.pdf
नगर बिकास योजना २०७४-०७५ किताब २०७४।०९।२९ प्रथम नगर अधिबेशनबाट 02/14/2018 - 11:54 PDF icon नगर बिकास योजना २०७४-०७५ किताब २०७४।०९।२९ प्रथम नगर अधिबेशनबाट.pdf
बेलबारी नगरपालिकाको बार्षीक प्रगति समीक्षा बिबरण 2073 08/19/2016 - 12:56 PDF icon Barsik Pragati Bibaran.pdf