FAQs Complain Problems

ठेक्का रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।(मितिः २०८१/०१/२४)

BM/MOR/W/SQ-02-2080-81 

Construction Works of Culvert Joing ward no 6 & 9.