FAQs Complain Problems

बेतना

Read More

बेलबारी

Read More

रमिते सामुदायि पर्यटकीय क्षेत्र

Read More

सृजना पार्क

Read More

सूचना तथा समाचार

Pages

जनप्रतिनिधि

दिल प्रसाद राई
नगर प्रमुख
dpthule246@gmail.com
021-434213, 9852046509
नितु थापा कोइराला
उप– प्रमुख
neetu.thapakoirala@gmail.com
021-434920, Mob.9852034135
टेक बहादुर राई
प्रवक्ता / वडाध्यक्ष
raitekbahadur32@gmail.com
9852029099

कर्मचारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि विकास उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.वडा कार्यालयबाट प्रमाणित भएको सहकारीको बिक्री प्रतिवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि विकास उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.लिखित तथा मौखिक अनुरोध

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सिजन अनुसार
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि विकास उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१.समूह, समितिको निर्णय र निवेदन

२.जग्गाधनी पूर्जाको प्रतिलिपि

३.नागरिकताको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि विकास उप- शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन

२.समूहको निर्णयको प्रतिलिपि

३.सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस,

४.समूहको विधान,

५.समूहको सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि,

६.हाल सम्मको प्रगती र भावी कार्य योजना

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि विकास उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.समूहको निर्णयको प्रतिलिपि,

२.वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र,

३.समूहको विधान २ प्रति,

४.समूहको सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि १/१ प्रति,

५.समूहको छाप, वार्षिक कार्य योजना

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- पशु सेवा उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु.१० को टिकट
आवश्यक कागजातहरुः-

१.पशुपन्क्षी मृत्यु भएको मुचुल्का र प्राविधिक प्रतिवेदन

२.वडा कार्यालयको सिफारिस,

३.वील र मृत जनवारको फोटो

४.आवश्यकता अनुसार प्रयोगशाला रिपोर्ट 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- कार्ययोजना अनुसार हुने
जिम्मेवार अधिकारीः- पशु सेवा केन्द्र बाहुनी
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- कार्यक्रम अनुसार हुने
आवश्यक कागजातहरुः-

१.सिजन अनुसारको बिउ बिरुवाको लागि १ महिना पहिले माग फारम पेश गर्नु पर्ने

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- पशुको हिट अनुसार
जिम्मेवार अधिकारीः- पशु सेवा केन्द्र बाहुनी
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु.४५
आवश्यक कागजातहरुः-

१.गाइभैसीले बाली खोजेको १२ देखि १८ घण्टा भित्र कार्यालय समयमा उक्त पशु ल्याउनु पर्ने

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- पशु सेवा केन्द्र बाहुनी
सेवा दिने कार्यालयः- पशु सेवा केन्द्र बाहुनी
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.रोगी पशु सेवा केन्द्र बेलबारी वा बाहुनीमा ल्याई नाम लेखाउनु पर्ने

२.संकलित नमुना सेवाग्राही स्वयंले पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा लानु पर्ने

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन १ घण्टा भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- पशु सेवा केन्द्र बाहुनी
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.बिहानको ताजा १ चम्चा गोबर सफा सिसा तथा प्लास्टिक ब्यागमा प्याक गरि ढिलोमा १२ बजे भित्र ल्याई पुर्याउनु पर्ने,

२.ताजा पिसाब तथा दूध सफा सिसामा बरफमा राखी ल्याउनुपर्ने,

३.रोग प्रभावित स्थानको छाला चक्कुले गहिरो गरि खुर्केर सम्मर्क गर्ने |

Pages