FAQs Complain Problems

समाचार

बेतना

Read More

बेलबारी

Read More

रमिते सामुदायि पर्यटकीय क्षेत्र

Read More

सृजना पार्क

Read More

सूचना तथा समाचार

Pages

जनप्रतिनिधि

दिल प्रसाद राई
नगर प्रमुख
dpthule246@gmail.com
021-434213, 9852046509
नितु थापा कोइराला
उप– प्रमुख
neetu.thapakoirala@gmail.com
021-434920, Mob.9852034135
टेक बहादुर राई
प्रवक्ता / वडाध्यक्ष
raitekbahadur32@gmail.com
9852029099

कर्मचारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- पशु सेवा केन्द्र बाहुनी
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. कार्यालय समयमा पशु सेवा शाखा बेलबारी  तथा पशु सेवा केन्द्र बाहुनीमा पशुपन्क्षी ल्याई नाम लेखाउनु पर्ने

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- पशु सेवा उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु. १० को टिकट
आवश्यक कागजातहरुः-

१.तालीम प्रदायक सस्थाबाट प्राप्त प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

२.कृतिम गर्भाधान गर्ने प्रमाण पत्र

३.नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि २ प्रति फोटो सहितको निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- पशु सेवा उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- . रु.१० को टिकट
आवश्यक कागजातहरुः-

१.सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि २.व्यवसायीको फोटो २ प्रति सहितको निबेदन

३.व्यवसायीको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि ,

४.व्यवसाय संचालन गर्ने स्थानको जग्गा धनिपुर्जाको प्रतिलिपि ५.आफनो नाममा जग्गा नभएमा मन्जुरीनामा

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- पशु सेवा उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु. १० को टिकट
आवश्यक कागजातहरुः-

१.कृषकहरुको भेलाले निर्णय गरेको बैठक प्रतिलिपि ,

२.समुहको विधान सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ,

३.समुह सदस्यको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

४.पदाधिकारीहरुको २ प्रति फोटो सहितको निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण इकाईको अध्यावधिक विवरण

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- आवश्यक कागजात प्राप्त भएको मितिले सक्सम्म सोही दिन नभए भोली पल्ट
जिम्मेवार अधिकारीः- आर्थिक प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.शहरी पूर्वाधार शाखा र योजना शाखाबाट आवश्यक कागजात सहित सिफारिस

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- शिक्षा,युवा तथा खेलकुद उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.सम्बन्धित विद्यालयको निवेदन

२.वि.व्य.सको बैठकको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- निवेदन दिएको भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारीः- शिक्षा,युवा तथा खेलकुद उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु.२५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निवेदन

२.जन्मदर्ता, सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिस

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- पौष मसान्त
जिम्मेवार अधिकारीः- शिक्षा,युवा तथा खेलकुद उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.नगर शिक्षा ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ र ३ बमोजिमका कागजात सहित संचालन अनुमतीका लागि अनुसूची १० (क) को ढाँचामा निवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- पौष मसान्त
जिम्मेवार अधिकारीः- शिक्षा,युवा तथा खेलकुद उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.शैक्षिक सत्र सुरु हुनु भन्दा ३ महिना अगाडीको निवेदन

२.आवश्यक पूर्वाधार भएको प्रमाण

Pages