FAQs Complain Problems

समाचार

बेतना

Read More

बेलबारी

Read More

रमिते सामुदायि पर्यटकीय क्षेत्र

Read More

सृजना पार्क

Read More

सूचना तथा समाचार

Pages

जनप्रतिनिधि

दिल प्रसाद राई
नगर प्रमुख
dpthule246@gmail.com
021-434213, 9852046509
नितु थापा कोइराला
उप– प्रमुख
neetu.thapakoirala@gmail.com
021-434920, Mob.9852034135
टेक बहादुर राई
प्रवक्ता / वडाध्यक्ष
raitekbahadur32@gmail.com
9852029099

कर्मचारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- आवश्यक कागजात प्राप्त भएको मितिले सकेसम्म सोहि दिन नभए भोलिपल्ट -
जिम्मेवार अधिकारीः- सडक तथा पूर्वाधार विकास उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. सम्बन्धित टोल विकास संस्थाको बैठकबाट पेश्की मागको लागी भएको निर्णयको प्रतिलिपी र निवेदन

२.पेश्की रकम मागका लागी सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र

३. टोल विकास संस्था र नगरपालिका विच योजना सञ्चालनका लागि भएको सम्झौताको प्रतिलिपी

४.लागत सहभागिताको वापत जम्मा रकम मात्र पेश्की उपलब्ध हुने ।

५. योजना स्थलमा सार्वजनिक रुपमा देखिने गरि गाडिएको सूचना पाटीको रंगिन फोटो ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सम्पुर्ण आवश्यक कागजात प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र प्राविधिक अनुमान तयार
जिम्मेवार अधिकारीः- सडक तथा पूर्वाधार विकास उप-शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- बेलबारी नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. टोल विकास संस्था दर्ता नविकरण र कर चुक्ताको प्रतिलिपि

२. योजना संचालन गर्ने सहित संझौताको अख्तियारी पत्र

३. प्राविधिक लागत अनुमान स्वीकृत र निवेदन

४.वडा कार्यालयको सिफारिस (नगरमा सम्झौता गर्ने हकमा)

५.योजना सञ्चालन हुने स्थानको एक प्रति फोटो

६.लागत सहभागीताको हकमा रकम दाखिला गरेको सक्कल भौचर

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- कागजातको आधिकारिकताको पुष्टयाई गर्नु पर्ने अवस्थामा सोही दिन अन्यथा आधिकारिकता पुष्टयाँई भएपछि ।
जिम्मेवार अधिकारीः- महेन्द्र खड्का, अधिकृत स्तर आठौँ
सेवा दिने कार्यालयः- पञ्जिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा उप शाखा
सेवा शुल्कः- रु ५२०
आवश्यक कागजातहरुः-

१‍. जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको हकमा निवेदन, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी, बुबाको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी र आमाको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी ।

२‍. मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको हकमा निवेदन, मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी, मृतकको नागरिकता वा जन्मदर्ता प्रतिलिपी ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिन ।
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नागरिकता सिफारिस रु १००। नागरिकताको प्रतिलिपि सिफारिस रु. १०० । सर्जमिनको हकमा सर्जमिन दस्तुर रु ५००।
आवश्यक कागजातहरुः-

१. पिताको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र प्रतिलिपिको हकमा नागरिकता । २. जन्मदर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि । ३. विवाहित महिलाको हकमा पतिको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि । ४. चारित्रिक प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि (बिधार्थीको हकमा)। ५. विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि (बिवाहिताको हकमा) ६. बसाँइसरी आएको हकमा बसाँइ सराइको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ७. दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति ८. चालु आ.ब सम्मको सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।

Pages